Wichrowate linie

13. Januar 2016

Tekst Wichrowate Linie. Stefana Grabińskiego lęk przed wpływem oparty jest na pracy magisterskiej powstałej pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego, recenzowanej przez dr. hab. prof. UŚ  Ryszarda Koziołka w roku 2006.

Art Production beyond the Art Market?

1. September 2013

As a director of Berlinerpool I was invited for an in-depth interview for IFSE on the subject of Artists Networks in Berlin, a study which is part of the publication Art Production beyond the Art Market?, edited by Karen van den Berg and Ursula Pasero, The Sternberg Press 2013. „In our contribution to the edition, we analyze […]