Wichrowate linie

By Andrzej Raszyk, 13. Januar 2016

Tekst Wichrowate Linie. Stefana Grabińskiego lęk przed wpływem oparty jest na pracy magisterskiej powstałej pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego, recenzowanej przez dr. hab. prof. UŚ  Ryszarda Koziołka w roku 2006.

Problem poruszony w pracy to przeprowadzenie dowodu na skuteczność zastosowania teorii poezji Lęku przed wpływem Harolda Blooma do podjęcia analizy porównawczej twórczości prozaicznej nowelistów Stefana Grabińskiego i Edgara Allana Poe.

Celem publikacji tekstu jest udostępnienie materiału czytelnikom oraz studentom. Otwarcie możliwości komentarza wniosków jednego autora przez czytelników, tym samym uzyskując szerszą perspektywę wychodzącą poza systematykę przyjętą przez autora tekstu.

Tekst można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: http://wichrowatelinie.net/

Image: Hipgnosis – Design, Cover Art (Alan Parsons Project Tales of Mystery and Imagination Edgar Allan Poe)

 

RELATED PROJECTS

Art Production beyond the Art Market? As a director of Berlinerpool I was invited for an in-depth interview for IFSE on the subject of Artists Networks in Berlin, a study which is part of the publication Art Production beyond the Art Market?, edited by Karen van den Berg and Ursula Pasero, The Sternberg Press 2013. "In our contribution to the edition, we analyze artist networks in Berlin, bringing together empirical research and obse...